Säljer virke och sågar timmer precis som du vill ha det!

Håkan Johansson

0346-381 75 • 0702-71 19 02 • fageredstrafritid@gmail.com

Öppettider: För det mesta!

 www.fageredstrafritid.se
Facebook: www.facebook.com/fageredstrafritid