Legosågning

Jag utför legosågning på min såg i Fagered.

Sågverket sköts av en man.

Med sågen kan man såga upp till 8 meters långa stockar med en maximal diameter på 130 cm.

Pris: 550 kr/timme + moms

Virkestorkning

Torkning av virke för kunds räkning utföres i mån av tid och plats. Kontakta mig gärna!

Jag vid virkestorken.