"Det kommer att ta 20 år att lösa lövträdsproblemet"