Medlem i Småsågarnas Riksförbund SSRF

Jag är medlem i Svenska Småsågarnas Riksförbund, SSRF, eller ”Småsågarna” som de kort och gott kallar sig.  En ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling: att såga, hyvla, snickra, timra, slöjda, producera bränsle och förpackningsmaterial – kort sagt allt man kan göra med trä som råvara.

Som medlem i SSRF får du tidningen Småsågaren och andra förmåner som rådgivning, marknadsföring och rabatter.

10 skäl att bli medlem

1. Tidningen Småsågaren
Fem nummer per år med reportage om småskalig träförädling, idéer och debatt.

2. Marknadsföring
Marknadsför dina träprodukter via våra aktiviteter och kanaler.

3. Trä- och maskinkunskap
Tänker du köpa såg eller starta snickeriverksamhet? Vi kan ge råd.

4. Affärsutveckling
Vill du öka lönsamheten, bredda kund­underlaget eller kapa toppar? Vi vet hur.

5. Studiebesök
Våra studiebesök ger idéer, erfarenhetsutbyte och värdefulla kontakter

6. Inflytande
Vi arbetar aktivt för bättre villkor för småskalig träförädling i Sverige.

7. Branschfakta
När myndigheter vill veta något om småskaliga träförädlare så frågar de oss.

8. IT-kunnande
Vilken nytta har träentusiaster av datorer? Vi utvärderar och sprider kunskap.

9. Omvärldsanalys
Vi spanar nyfiket på trender och reflekterar över tänkbara konsekvenser.

10. Kamratskap
Här är du bland likar, vi är precis lika träintresserade som du. Välkommen!

 

Klicka här om du vill bli medlem >